Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวน่าสนใจ

Updated: 1 hour 36 min ago

ส่งมอบอาคารเรียนแก่มัสยิดนูรุ้นยากีน โครงการค่ายพัฒนาชนบท 2561

Tue, 20/11/2018 - 11:40

เมื่อวันที่ 14 พ.ย 2561 ผศ.กฤษณพงค์   สังขวาสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมส่งมอบอาคารเรียนแก่มัสยิดนูรุ้นยากีน ในโครงการค่ายพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 ของชมรมนักศึกษามุสลิม สังกัดองค์การนักศึกษา ทั้งนั้นมีผู้นำทางศาสนาอิสลามบ้านคลองกำ นักศึกษา และประชาชนบ้านคลองกำร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยนักศึกษาชมรมนักศึกษามุสลิมได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 7-17 พ.ย. 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก นอกจากนั้นมีนักศึกษาต่างสถาบันเข้าร่วมอีกด้วย ณ บ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่

Categories: Feed มทร.

สถาปนาคณะวิทย์ฯ ครบรอบ 12 ปี และยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทานปี 2560

Thu, 15/11/2018 - 09:16
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 12 ปี พิธีมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นายวีรพงษ์ ปรานสุข นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ ผศ.พนม อินทฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและคุณความดีให้แก่นักศึกษาและข้าราชการพลเรือน นอกจากนั้น ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม ให้เกียรติมอบรางวัลนักศึกษาที่รับรางวัลการประกวดระดับชาติ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเงินรายได้กิจกรรมเดินวิ่ง Sci – Tech Funrun สานฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
Categories: Feed มทร.

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

Thu, 08/11/2018 - 11:08

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน​วัฒนธรรม​ครั้งที่ 11

Tue, 06/11/2018 - 13:11
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร นักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้ได้จัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Krabi 2018 ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ โดย มทร.ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการในหัวข้อ "สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ Edge of the wonderland" กิจกรรมทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเลี้ยงตอนรับทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล การเเสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 9 ราชมงคล และกิจกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล นำเสนอผลงานกิจกรรมนักศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) พิธีลงนามข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และในครั้งนี้ มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว ประเภทชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม รางวัลอันดับที่ 4 การประกวดขบวนพาเหรด โดยงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปีต่อไป
Categories: Feed มทร.

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tue, 23/10/2018 - 14:41

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทษบาลนครหาดใหญ่

Categories: Feed มทร.

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

Mon, 24/09/2018 - 15:05

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลสงขลา

Categories: Feed มทร.

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

Sat, 22/09/2018 - 08:27

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในสังกัด มทร.ศรีวิชัย มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 15 ท่าน  เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรต่อไป ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย

Fri, 21/09/2018 - 11:23

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานโดยกองบริหารงานบุคคล นอกจากนั้นได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ อาจารย์หลักสูตรพัฒนามนุษย์สังคม คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “คุณภาพชีวิตกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล” ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Categories: Feed มทร.

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง

Wed, 12/09/2018 - 10:34

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทน  อธิการบดีมทร.ศรีิวิชัย มอบหมายให้นางวศินี  จิตภูษา   ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลัยดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และข้าราชการหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลงานวิชาการระดับนานาชาติ

Tue, 11/09/2018 - 09:07

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล Poster Presentation “Highly Commended” จากผลงานวิจัยเรื่อง The Study and Development of the Local Fishery Products in Palian River Basin to the Food Standards. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference “Academic Network Bridge through Research ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded”

Tue, 11/09/2018 - 09:04

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded” จากผลงาน The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and Shelf life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) with a New Formulation. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 6  6th International conference on Creative Technology in the theme of “Interdisciplinary for Thailand 4.0”. Rajamangala University of Technology Krungthep ณ Cholchan Pattaya Resort in Pattaya, Chonburi, Thailand. โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ อบต.ไม้ฝาด พัฒนาหาดราชมงคล

Mon, 10/09/2018 - 15:05

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาหาดราชมงคล ให้เหมาะสำหรับการพักผ่อนริมชายหาดสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและร่วมพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมขาติเพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชายหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง 

Categories: Feed มทร.

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

Mon, 10/09/2018 - 14:02

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจัดพุ่มผ้าป่าและจัดขบวนแห่พุ่มผ้าป่าเข้าร่วมพิธีเททองฯ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนอาคารพุทธมลฑลจังหวัดสงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ มณฑลพิธีสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

รับฟังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 20 ปี RMUTSV >> RUTS

Mon, 10/09/2018 - 13:46

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 กองนโยบายและแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดให้มีการรับฟังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 20 ปี RMUTSV >> RUTS Rajamangala University of Technology Srivijaya เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตาม อัตลักษณ์เชิ่งพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

Fri, 07/09/2018 - 16:02

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Feed มทร.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Thu, 06/09/2018 - 14:46

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทำให้การผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Categories: Feed มทร.

โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

Fri, 31/08/2018 - 11:02

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อ.สำราญ ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา และสนันสนุนนักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะและพัฒนาทักษะทางสังคมเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้งนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร อ.หริรักษ์ แก้วกับทอง จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

Categories: Feed มทร.

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Thu, 23/08/2018 - 16:02

ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “กฏหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร เพื่อการบริหารงานภายในองค์กร” รับฟังการารบรรยาย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และ รับฟังการบรรยายเรื่อง  ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  และการแบ่งกลุ่มการพิจารณาการกำหนดตัวชีวัด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา

Categories: Feed มทร.

มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561”

Mon, 20/08/2018 - 11:25

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2561 ณ ชายหาดแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

Categories: Feed มทร.

Pages

ระบบสารสนเทศ